top of page

Vennligst les standardvilkår for Unity Pole & Aerial AS nøye da de inneholder viktig informasjon. Ved å bruke denne websiden og tjenestene her inne vil disse standardvilkårene være gjeldende. Disse standardvilkår kan endres av Unity Pole & Aerial AS

 

Aldersgrense

Minimumsalder for deltakere er 16 år og deltakere under 16 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte. Vi har egne kurs for de mellom 5-11 år og egne kurs for de mellom 12-15 år

Endringer

Unity Pole & Aerial AS har rett til å endre på timeplanen etter behov og forbeholder seg retten til å redusere timeplanen i juli og desember. Booking av workshops og private arrangement krediteres dersom vi ikke finner en tilfredsstillende løsning for deg.

Klippekort & Drop-in

Klippekort 10 klipp er gyldig i 6 måneder fra kjøpsdato. Du booker selv klasser online inntil 7 dager frem i tid. Avbestilling må skje innen 4 timer før klassen for at du skal unngå å bli trukket for klassen i sin helhet. En enkel Drop-in gjelder for 1 klasse og må brukes innen 1 måned fra kjøpsdato.

 

Medlemskap

Unity Pole & Aerial AS tilbyr tre ulike medlemskap, Gold medlemskap med 12 mnd. bindingstid som inkluderer kurs og fri tilgang til alle drop-in timer og egentrening. Silver medlemskap med 6 mnd bindingstid som inkluderer kurs og fri tilgang til alle drop-in timer. 1 mnd medlemskap som inkluderer drop-in og egentrening. Tegning av medlemskap er en bindende kontrakt mellom medlemmet og Unity Pole & Aerial AS. Et medlemskap er personlig og klasser kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv. Medlemmer booker selv klasser online. Unity Pole & Aerial AS forbeholder seg retten til å utestenge deltakere som ikke følger standardvilkår, viser tegn til overtrening eller skade eller som på annen måte ikke følger instruksjonen til instruktører og som på denne måten kan sette egen eller andres helse eller sikkerhet i fare.

Regler for reservasjon av klasser

Online booking av klasser kan skje opp til 7 dager frem i tid. Deltakere må møte minst 5 minutter før klassens start og sørge for å bli registrert på klassen og å få med seg hele oppvarmingen.

Regler for kansellering av klasser

Kansellering må skje innen 4 timer før klassen. Ved sen kansellering blir medlemmer trukket 50 kr i sen kansellerings gebyr, ved no-show blir medlemmer trukket 100 kr. Ved bruk av klippekort blir klippet trukket i sin helhet ved  no-show.

 

Frys av medlemskap

12-måneder medlemskap kan fryses gratis i 1 måned ved å sende mail til post@tonsbergpole.no innen 30 dager før den 1.

Frys av medlemskap kan også søkes ved graviditet, sykdom, skade etc. og kan godkjennes ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege eller lignende. En frys av medlemskapet regnes som full stopp og kan ikke gjøres parallelt som en oppsigelse og vil utsette bindingstiden. Melding for frys av medlemskap skal sendes på mail senest 30 dager før neste trekk eller så snart som mulig ved sykdom, skade etc.

Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap i løpet av bindingstid kan godkjennes ved flytting lenger enn 50 km fra studios plassering (dokumentasjon påkrevd).

Arrangement

Unity Pole & Aerial AS tilbyr private arrangement som utdrikningslag, bursdager, privat og semi-privattimer, helgekurs og workshops.

Booking

Ved booking av et privat arrangement betaler du et depositum på kr. 500,- over telefon med ditt kredittkort. Resterende beløp trekkes fra kortet automatisk 2 uker før arrangementsdato. Bookinger foretas fortløpende.

Tilgjengelighet

Bookingen er kun sikret når ditt depositum er mottatt men du kan holde av et tidspunkt uten kostnad i 5 dager med mindre annet blir avtalt på forhånd. Sjekk tilgjengelighet og send en booking-forespørsel online. For å sende forespørsel om tid/dato for arrangement, må du være logget inn med brukernavn og passord. Du kan enkelt opprette en kundeprofil.

 

Regler for kansellering av arrangement

Ved booking betales et depositum på kr. 500,- som beholdes ved evt. avbestilling (dette er en del av totalbeløpet). Dette betales med kredittkort over telefonen eller ved at kunden legger inn sin betalingsinformasjon selv på sin profil dersom ikke annet er avtalt. Avtalen er bindende og UNITY POLE & AERIAL AS honoreres avtalt sum for oppdraget. Resterende beløp betales 14 dager før oppdragsdato og belaster kundens kredittkort brukt ved betaling av bookinghonorar.

 

Regler for endring av arrangement
Endring av tid/dato for avtalen er mulig og er avhengig av tilgjengelighet hos  UNITY POLE & AERIAL AS, og må skje innen 2 uker før avtaledato.


Ved avlysning mindre enn 2 uker før oppdragsdato belastes 50% av totalt oppdragshonorar.
Ved avbestilling mindre enn 48 timer før oppdraget vil UNITY POLE & AERIAL AS beholde hele beløpet.
Om UNITY POLE & AERIAL AS må avlyse avtalen vil hele beløpet refunderes innen 7 dager.

Privattime/Semi-privattime
Timer tilrettelegges deres behov.

 

Regler for kansellering av privattime/semi-privattime

Kansellering må skje innen 24 timer før timen. Ved sen/ingen kansellering vil du bli trukket for denne timen.

Helse og sikkerhet

Ikke tren hvis du er skadet eller har smerter. Instruktøren din kan be deg forlate klassen hvis du viser tegn til skader og smerter som gjør at du ikke kan gjennomføre undervisningen. Ikke bruk Body Lotion dagen du skal på pole dance klasse. Body Lotion gjør stangen glatt og øker risikoen for at du kan skade deg.

 

Det er deltakernes eget ansvar å sørge for at de ikke utsetter seg selv for fysiske anstrengelser som går utover det de med sikkerhet kan klare. Alle deltakere skal fylle ut et helseskjema før de deltar på kurs hos Unity Pole & Aerial AS. Hvis du er i tvil om helsen eller om du er gravid, vennligst informer instruktøren din før klassen begynner. Dersom du bestiller klasser, workshops eller arrangement på vegne av flere, må du sjekke dette opp på vegne av alle deltakende. Det er ditt ansvar å følge beskjedene fra Unity Pole & Aerials instruktører. Unity Pole & Aerial AS har ikke ansvar for skader e.l. som måtte oppstå under trening.

 

Unity Pole & Aerial AS forbeholder seg retten til å utestenge fra klasser og arrangement deltakere som viser tegn til skade eller overtrening eller som av andre grunner ikke bør delta fordi det er fare for deres egen eller andres helse og sikkerhet.

bottom of page